MediaHuset Göran Berntsson AB

Vi började med "Desktop Publishing" redan i början av 80-talet! Nästan ingen ville acceptera grafisk produktion med hjälp av datorer! Utvecklingen sedan dess känner de flesta till. Idag produceras all information med hjälp av datorer och tekniken fortsätter att utvecklas på ett sätt man inte ens kunde fantisera om i mitten av 80-talet. I denna utveckling spelar Internet en avgörande roll, inte minst med att integrera möjligheterna i den egna marknadsföringen, utveckla e-handel och interaktiva försäljnings- och marknadsföringslösningar och för att skapa kommunikation och tillgänglighet. Du kanske tycker att vi kommit långt - men vi kan lova dig att framtiden har bara börjat...
 

Rationella verktyg ger möjligheter

Man uppfinner inte hjulet en gång till. Det man kan göra är att ta ett hjul och anpassa det till ett visst arbetsområde! MediaHuset arbetar med alla moderna och effektiva programvaror i både Windows- och Macmiljöer – samt rationella webverktyg som Joomla. Allt för en kostnadseffektiv produktion med stora möjligheter!
 

Unika samarbetspartners ger styrka

Det som inte finns inom det egna företaget – det finns det samarbetspartners till. För att kunna erbjuda många speciella tjänster och möjligheter tar vi ibland hjälp av externa konsulter och producenter. Det vi i första hand använder externa resurser till är digital printing, offsettryck och bildbearbetning.
 
Dela på Facebook